دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
دکتر مسعود صبائي-رئيس دانشكده ۲۷۱۳ عضو هيأت علمي
مهندس جعفر عبدی ۲۷۰۰-۶۶۴۹۵۵۲۱ مدیر اداری و مالي
دکتر احمد نیک آبادی ۲۷۴۳ عضو هيأت علمي
دکتر احمدآقا كاردان ۲۷۲۹ عضو هيأت علمي
دکتر بابك صادقيان ۲۷۳۹ عضو هيأت علمي
دکتر بهادر بخشی ۲۷۲۳ عضو هيأت علمي
دکتر حسين پدرام ۲۷۱۴ عضو هيأت علمي
دکتر حميدرضا زرندی ۲۷۰۲ عضو هيأت علمي
دکتر حميدرضا شهرياري ۲۷۱۶ عضو هيأت علمي
دکتر رضا صفابخش ۲۷۲۸ عضو هيأت علمي
دکتر سعيد شيري قيداری ۲۷۳۷ عضو هيأت علمي
دکتر سياوش خرسندي ۲۷۰۶ عضو هيأت علمي
دکتر سيدعليرضا هاشمي گلپايگاني ۲۷۲۶ عضو هيأت علمي
دکتر سيدمجيد نورحسيني ۲۷۴۰ عضو هيأت علمي
دکتر سید رسول موسوی ۵۱۱۴ عضو هيأت علمی
دکتر شهرام خديوي ۲۷۲۱ عضو هيأت علمي
دکتر عبداله زاده بارفروش ۲۷۳۳ عضو هيأت علمي
دکتر عليرضا باقري ۲۷۴۲ عضو هيأت علمي
دکتر محمد رحمتي ۲۷۴۱ عضو هيأت علمي
دکتر محمدرضا رزازي ۲۷۳۲ عضو هيأت علمي
دکتر محمدرضا ميبدي ۲۷۲۴ عضو هيأت علمي
دکتر محمدكاظم اكبري فتيدهي ۲۷۳۶ عضو هيأت علمي
دکتر محمدمهدي عبادزاده ۲۷۳۰ عضو هيأت علمي
دکتر محمدمهدي همايون پور ۲۷۲۲ عضو هيأت علمي
دکتر محمود ممتاز پور ۲۷۲۱ عضو هيأت علمي
دکتر مرتضي صاحب الزماني ۲۷۲۰ عضو هيأت علمي
دکتر مریم امیرمزلقانی ۲۷۰۴ عضو هيأت علمی
دکتر مهدي دهقان تخت فولادي ۲۷۴۹ عضو هيأت علمي
دکتر مهدي شجري ۲۷۰۸ عضو هيأت علمي
دکتر مهدي صديقي ۲۷۱۵ عضو هيأت علمي
دکتر مهدی راستی ۲۷۰۱ عضو هيأت علمي
دکتر مهران سليمان فلاح ۲۷۱۸ عضو هيأت علمي
مهندس بهمن پوروطن ۲۷۰۷ عضو هيأت علمي
مهندس آناهیتا محمدحسني ۲۷۰۵ کارشناس مجموعه آزمايشگاه شماره ۲
آقاي احمد علی خلیلی خو ۲۷۱۰ مسئول آزمايشگاه شماره ۱
آقاي محمد خنداب ۲۷۲۵ مسئول كارپردازي
آقای محمدرضا خليلي‌خو ۲۷۱۱ مسئول حسابداري
آقایان قلی زاده-ورمرزیار ۱۲ ۲۷ مسئول انتشارات
انتظامات دانشكده ۲۷۰۹ نگهبان دانشکده
خانم الهام عبدلی ۶۴۵۴-۲۷۳۸ مسئول تحصيلات تكميلي-دکتری
خانم سمیه قرائی ۶۴۵۴-۲۷۱۹ مسئول آموزش كارشناسي
خانم عذراعلی پور ۶۴۵۴-۲۷۳۸ مسئول تحصيلات تكميلي-دکتری
خانم وحیده برواره ۲۷۰۰ مسئول دفتر دانشکده
خانم‌ مریم سليماني ۲۷۳۵ مسئول امور پژوهشي
خانم‌ هانیه سبزعلي ۶۴۵۴-۲۷۰۳ مسئول تحصيلات تكميلي
آز الگوريتم و هندسه محاسباتي ۵۱۱۵ دكتر عليرضا باقري
آز امنيت سيستم‌هاي كامپيوتري و تجارت الكترونيك ۵۱۰۶ دكتر مهدي شجري
آز بینایی و محاسباتي ۵۱۲۲ دكتر رضا صفابخش
آز تحقيق و توسعه سيستم‌هاي نرم افزاري ۵۱۱۷ دكتر محمدرضا رزازي
آز تحليل امنيت سيستم‌ها ۵۱۲۱ دكتر حميدرضا شهرياري
آز تحليل و طراحي سيستم‌هاي اتكاپذير ۵۱۱۹ دكتر حميدرضا زرندي
آز توسعه فناوري‌هاي پيشرفته ۲۷۱۷ دكتر محمدكاظم اكبري
آز رباتيك ۵۱۱۱ دكتر سعيد شيري
آز روش‌هاي فورمال در سيستم‌هاي امنيتي ۵۱۰۸ دكتر مهران سليمان فلاح
آز ريزپردازنده ۵۱۰۴ دكتر سيدمجيد نورحسيني
آز سيستم‌هاي نرم افزاري و محاسبات نرم ۵۱۲۰ دكتر محمدرضا ميبدي
آز سيستم‌هاي هوشمند ۵۱۰۹ دكتر احمد عبداله زاده بار فروش
آز سيستم‌هاي هوشمند صوتي- گفتاري ۲۷۴۷-۶۶۹۷۲۴۱۱-۱۲ دكتر محمدمهدي همايون پور
آز شبكه با سرعت بالا ۵۱۰۷ دكتر سياوش خرسندي
آز شبكه‌هاي بي سيم ۵۱۰۵ دكتر مهدي دهقان
آز شبكه‌هاي كامپيوتري پيشرفته ۵۱۱۳ دكتر مسعود صبائي
آز طراحي خودكار مدارهاي مجتمع ۵۱۲۴ دكتر مرتضي صاحب‌الزماني
آز طراحي مدارات آسنكرون ۵۱۰۲ دكتر حسين پدرام
آز فناوري‌هاي پيشرفته در يادگيري الكترونيكي ۵۱۱۸ دكتر احمد كاردان
آز پردازش تصاوير و شناسايي الگو ۵۱۱۰ دكتر محمد رحمتي
آز پردازش زبان طبيعي و داده‌كاوي ۵۱۰۳ دكتر شهرام خديوي
آز پژوهشي امنيت داده‌ها ۵۱۱۶ دكتر بابك صادقيان
آزمايشگاه FPGA ۵۱۱۲ دكتر مهدي صديقي