گروه تجارت الكترونيكی

گروه تجارت الکترونیکی، یکی از مجموعه‌های آموزش عالی در زمینه فنی و مهندسی است و هدف از آن تربیت کارشناسان ارشد و متخصصینی است که از دانش و مهارت‌های لازم در زمینه‌های فناوری اطلاعات، تدوین استراتژی‌ها، و طراحی و مدیریت سامانه‌های خدمات الکترونیکی برخوردار باشند.

این گروه شامل پنج عضو هیئت علمی است و حوزه‌های پژوهشی مطرح در این گروه عبارتند از:

-         تحلیل شبکه‌های اجتماعی

-         سیستم‌های هوشمند در یادگیری الکترونیکی

-         امنیت تجارت الکترونیکی

-         بانکداری و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

-         سیستم‌های توصیه‌کننده

-         مدیریت الکتورنیکی زنجیره‌های تامین (ESCM)