گروه امنیت اطلاعات

گروه امنیت اطلاعات به موضوع امنیت در سامانه‌های رایانه‌ای مشتمل بر مباحث نظری و عملی می­پردازد. دانشجویان این گروه در دو سطح آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری هستند. زمینه‌های پژوهشی گروه شامل امنیت سامانه‌ها با تاکید بر امنیت سامانه‌های عامل، امنیت پایگاه‌های داده، امنیت نرم‌افزار، و امنیت شبکه‌ها و نیز مبانی امنیت اطلاعات با تاکید بر رمزنگاری کاربردی، نهان‌نگاری، پروتکل‌های امنیتی، و روش‌های صوری در امنیت اطلاعات است.

 

گروه امنیت اطلاعات مرکب از 6 عضو است که در زمینه‌های تخصصی بالا پژوهش می‌کنند. علاوه بر آموزش و پژوهش، این گروه در انجام پروژه‌های صنعتی نیز فعال است و تاکنون پروژه‌های زیادی را انجام داده است.