آزمایشگاه­های تحقیقاتی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمایشگاه سیستم های هوشمند چندرسانه ای

سرپرست : محمدمهدي همايونپور

آزمايشگاه تحقيق و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي

سرپرست: محمدکاظم اکبري فتيدهي

آزمايشگاه FPGA

سرپرست: مهدي صديقي

آزمايشگاه امنيت داده ها

سرپرست: بابک صادقيان

آزمايشگاه روباتيک

سرپرست: سعيد شيري قيداري

آزمايشگاه سيستم هاي هوشمند بلادرنگ

سرپرست: سيد مجيد نورحسيني

آزمايشگاه سيستم‌هاي هوشمند

سرپرست: احمد عبداله زاده بارفروش

آزمايشگاه شبكه‌هاي بي سيم

سرپرست: مهدي دهقان تخت فولادي

آزمايشگاه طراحي خودكار سيستمهاي ديجيتال

سرپرست: مرتضي صاحب الزماني

آزمايشگاه فرماليزم سيستم هاي امنيتي

سرپرست: مهران سليمان فلاح