آزمايشگاه امنيت داده ها

آزمايشگاه امنيت داده ها

بابک صادقيان

  • معرفي

نقش اين آزمايشگاه كمك به ارتقا تحقيقات و نوآوري در زمينه امنيت اطلاعات، کامپيوتر و ارتباطات و كمك به تربيت مهندسين و محققين در زمينه هاي وابسته به امنيت اطلاعات مي باشد. در حالي كه بيشترين دقت صرف طراحي و تجزيه الگوريتمهاي رمزنگاري، طراحي و تجزيه protocol  هاي با امنيت بالا با استفاده عمومي، توسعه سخت افزار و نرم افزار جهت ارتباطات امن داده ها، پردازش و ارتباطات تصويري و طراحي و پياده سازي سيستمهاي امن كامپيوتري مانند Secure O.S مي گردد. كليه جنبه هاي رمزنگاري و امنيت ارتباطات و كامپيوتر موضوعات مورد علاقه تحقيق در اين آزمايشگاه مي باشد.