آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري سرعت بالا

آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري سرعت بالا

سياوش خرسندي

  • معرفي

هدف اين آزمايشگاه انجام تحقيقات در زمينه شبكه هاي كامپيوتري سرعت بالا بمنظور انتقال انواع سرويسهاي ديجيتال است. امكانات اين آزمايشگاه كه تدريجا" تجهيز خواهد شد شامل امكانات كامپيوتري ظرفيت بالا مانند كامپيوترهاي نوع Sparc و سرورهاي NT و همچنين لوازم شبكه هاي محلي كه عمدتا" شامل Hub، پل و سوئيچهاي Ethernet و نيز سخت افزار Routing و انواع نرم افزارهاي مختلف مربوط به پروتكلهاي شبكه، شبيه سازي كامپيوتري و توليد ترافيك مي باشد. عناوين تحقيقات در اين آزمايشگاه شامل موضوعات مختلفي است از جمله آناليز ترافيك اينترنت، مطالعه كارآيي و طراحي شبكه، مديريت شبكه و ساختمان توزيعي سرورها