آزمايشگاه FPGA

آزمايشگاه FPGA

مهدي صديقي

  • معرفي

آزمايشگاه FPGA‌ پروژه هاي مختلفي در زمينه معماري سيستمهاي ديجيتال، طراحي پردازنده هاي خاص منظوره و بهينه سازي انها، توپولوژيهاي شبكه‌ بر روي تراشه   (NOC)   و تكنولوژي    VOIP‌انجام ميگيرد. در ادامه به عناوين هر يك از پروژه هاي فوق الذكر اشاره ميگردد:

1-     پروژه طراحي يك پردازنده VOIP   چهار كاناله بر روي تراشه

2-     ارائه يك معماري جديد براي شبكه هاي بر روي تراشه مورد كاربرد در بزرگراه رسانه   (MEDIA Gateway)

3-     مديريت بافر در شبكه هاي بر روي يك تراشه

4-     طراحي و پياده سازي لايه پيوند داده ها Home PNA   در سطح رفتاري

5-     طراحي و پياده سازي لايه پيوند داده ها EFM (Ethernet in first Mile)

6-     زمانبندي مجدد مدارهاي آسنكرون

 

اخيرا" مباحثي در پردازش سريع دادهها مطرح شده است كه ايجاب مي كند با يك سرمايه گذاري اصولي راه كارهاي مطرح شده براي آنها را بررسي و مورد تفحص قرار داد. اين مباحث نه تنها در علم كامپيوتر، بلكه در تمام علوم كه احتياج به ابزارهايي براي كاهش زمان پردازش دارند مي تواند وجود داشته باشد.

در زير چند نمونه از كارهايي كه مي توان با استفاده از پردازش موازي انجام داد ذكر شده است: 

1- محاسبات با سرعت زياد

2- سرويس دهنده هاي حجيم اطلاعات و شبكه

3- سرويس دهنده هاي وب با كارايي بالا

4- شبيه سازي هاي حجيم مثل شبيه سازي پرواز، شبيه سازي پيش بيني آب و هواي سه بعدي

5- سرويس دهنده هاي دانشگاه هاي مجازي