آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه‌هاي كامپيوتري پيشرفته

آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه‌هاي كامپيوتري پيشرفته

مسعود صبائي

  • معرفي

آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه‌هاي كامپيوتري پيشرفته در دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات در زمينه تحقيقات مرتبط با مسائل فني پيشرفته مطرح در شبكه‌هاي كامپيوتري و اينترنت فعاليت دارد. اين مسائل شامل مباحث طراحي و ارزيابي معماري و پروتكلهاي شبكه براي شبكه‌هاي نسل آينده مي‌باشد. تحقيقات جاري در حال حاضر متمركز براي روي مسائل مرتبط با شبكه‌هاي بي‌سيم سيار شامل شبكه‌هاي Ad-hoc  و شبكه‌هاي Sensor، شبكه‌هاي ماهواره‌اي و مباحث تامين مديريت ترافيك و كيفيت سرويس در اينترنت مي‌باشد. اين مسائل عبارتند از: مباحث مسيريابي، امنيتي و سرويسهاي موقعيت‌يابي در شبكه‌هاي بي‌سيم سيار بدون زيرساخت و همچنين مباحث مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس و تنظيم سياستهاي امنيتي در شبكه‌هاي كامپيوتري و اينترنت.