آزمايشگاه تحقيق و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي

آزمايشگاه تحقيق و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي

محمدکاظم اکبري فتيدهي

  • معرفي

در حال حاضر، بكارگيري سيستم هاي مكانيزه در محيط هاي قابل توسعه امري اجتناب ناپذير گشته و انجام مكانيزاسيون هاي اداري و اتوماسيون هاي صنعتي تنها در توان متخصصان اين امر مي باشد. در اين راستا، چه بهتر كه از مراكز علمي- پژوهشي موجود بهره برداري بيشتري به عمل آمده و محيط هاي علمي- پژوهشي با گسترش چهارچوبهاي مدرن توسعه اطلاع رساني و استانداردهاي توسعه انفورماتيكي نقش خويش را در گسترش تكنولوژي اطلاعات   “IT”  ايفا نمايند. هدف از تاسيس تحقيق و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي انجام پروژه هاي انفورماتيكي كشور در مقوله هاي ذيل مي باشد:

Total Solution، Oracle-based IT Projects، Multimedia،  ,OIS ,AIS ,MISارائه راه حلهاي عملي نظارت بر فضاهاي مختلف كارخانه ها (Monitoring) ، ايجاد بانكهاي اطلاعاتي امن، ايجاد بانكهاي اطلاعاتي اينترنتي، تحليل و طراحي سيستم هاي اداري و صنعتي، مهندسي معكوس سيستم ها در راستاي توسعه سيستم.

در اين آزمايشگاه با استفاده از امكانات چندرسانه اي و شبكه مسائل مختلف مربوط به آموزش هاي مبتني بر وب مطالعه و بررسي مي گردد. به علاوه پروژه هايي در رابطه با آموزش مجازي و تجارت الكترونيكي در حال انجام مي باشد.