آزمايشگاه تحلیل و طراحي سيستم هاي اتکاپذير

آزمايشگاه تحلیل و طراحي سيستم هاي اتکاپذير

حميدرضا زرندي

  • معرفي

در اين آزمایشگاه تحقیقات و پروژه­هایی در زمینه­های: 1) روش­های ارزیابی اتکاپذیری در سیستم­ها و شبکه­های کامپیوتری، 2) ارزیابی مکانیزم­های افزایش تحمل­پذیری اشکال در آنها و در نهایت 3) روش­های تحلیلی، تجربی و آزمایشگاهی برای استخراج پارامترهای مهم اتکاپذیری همچون قابلیت اطمینان، دسترس­پذیری و کارآیی انجام می­گردد. در این راستا تحمل­پذیری اشکال در سیستم­های آسیب پذیر همچون معماری پردازنده­های کامپیوتری، معماری میکروکنترلرها،  سیستم های شده، حسگرها، عملگرها، سیستم­های با قابلیت پیکربندی مجدد همچون FPGA, SoC, NoC ، شبکه­های ارتباطی کامپیوتری بررسی و ارتقا می­یابد. لذا دانشجویان، با تحقیقات در این زمینه، توانایی و قابلیت ارایه و بکارگیری این شیوه­ها را در طراحی­های سیستم­های اتکاپذیر کسب می­کنند.