آزمايشگاه سيستمهاي كامپيوتري امن

آزمايشگاه سيستمهاي كامپيوتري امن

مهدي شجري

  • معرفي

بعلت پيشرفتهاي تکنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات و بعلت ويژگي توزيع شده اين تکنولوژيها ، تضمين امنيت سيستمها و مديريت امنيت اطلاعات روز به روز مهم تر و در عين حال دشوارتر و پيچيده تر مي شود.

اين آزمايشگاه با هدف انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه طراحي، ساخت و ارزيابي سيستمهاي امن و قابل اعتماد، سيستمهاي تشخيص نفوذ، سيستمهاي توزيع شده امن، سيستمهاي مديريت امنيت اطلاعات ، امنيت شبکه، امنيت تجارت الکترونيک و سيستمهاي پرداخت الکترونيک تاسيس شده است