رویداد

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش امنیت اطلاعات-مسعود صفا

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش تجارت الکترونیک-ساناز نامي

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش نرم افزار-دلارام غرابی تهرانی

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-مسعود عباسیان

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات