رویداد

معرفی سرویس جدید رایانش ابری

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر-گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری-احمد سیاوشی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جزئیات زمانبندی مصاحبه دکترای ۹۶ دانشکده مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش امنیت اطلاعات-مسعود صفا

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات