رویداد

دفاع رساله دکتری -گرایش مهندسی فناوری اطلاعات-حسین همایی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش هوش مصنوعی-نفیسه ایزد یار

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش شبکه های کامپیوتری-زهرا علي محمدزاده

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد -گرایش شبکه های کامپیوتری-رامین حسیبی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایاننامه کارشناسي ارشد -گرایش تجارت الکترونیک-معراج نورالدیني

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات