رویداد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری -سید جواد حسینی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

کنفرانس تهران هوشمند

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

مجموعه سخنرانی‌های حوزه هوش مصنوعی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری-سید محمد حسین سیدقاسمي

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

ارائه رسالۀ دکتری مهندسي کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر-محمد هادی متقي خضری

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات