اخبار

موفقیت مجددخانم نسترن مرادزاده در المپیاد دانشجویی مهندسی کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

کسب رتبه های دوم و سوم مسابقات کشوری طراحی مدارات دیجیتال

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

کسب مقام سوم جهانی توسط تیم FPGA دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

موفقیت در سومین دوره مسابقات هوش مصنوعی

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات