اطلاعيه ها

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش تجارت الکترونیک-علیرضا پاک نیت جهرمی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه ارشد گرایش هوش مصنوعي-ساناز حسن زاده فرد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-سروش ضیایي نژاد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات