اطلاعيه ها

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش هوش مصنوعی-حسین بی نیازیان

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-علی عباسی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش نرم افزار-ریحانه شاهمحمدی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات