اطلاعيه ها

دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-محمّدرضا مولوی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش تجارت الکترونیک-مژده تقوی نمین

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

برنامه زمانبندی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان گرایش هوش مصنوعی ورودی ۱۳۹۴

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

قابل توجه داوطلبان متقاضی تکمیل ظرفیت دوره دکتری سال۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

-دفاع ار رساله دکتری -بکارگیری خاصیت ناهمگامی در طراحی اعتمادگرای تراشه ها-قباد زرینچیان

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات