اطلاعيه ها

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -گرایش تجارت الکترونیک-روشنک آقاباقری

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش هوش مصنوعی-حسین بی نیازیان

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات