اطلاعيه ها

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری سال ۹۷(غایبین)

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش شبکه هاي کامپیوتري-سعید فرجی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه‌ دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری-رامین نوروززاده

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -گرایش تجارت الکترونیک-روشنک آقاباقری

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات