اطلاعيه ها

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر -زهرا جوادی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار-نیلوفر آرازخانی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه ي دفاع از پایان نامه ي کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز-علی اتقائی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جدول مصاحبه آزمون دکتری ۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر- شبكه هاي كامپيوتري - فرشيد صانعي

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات