اطلاعيه ها

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-الهه محمدرضا

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش نرم افزار-مریم فدویان

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدگرایش نرم‌افزار-محمدصابر غلامی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش نرم‌افزار-زینب بناءیزدی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات