اطلاعيه ها

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی -علی اصغر تقی زاده

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-مرضیه جلالی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-الهه محمدرضا

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش نرم افزار-مریم فدویان

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدگرایش نرم‌افزار-محمدصابر غلامی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات