اطلاعيه ها

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-علی عباسی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش نرم افزار-ریحانه شاهمحمدی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر-گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری-حسین برداره

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع کارشناسي ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری-مینا قدسي هریسي

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات