اطلاعيه ها

پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش شبکه های کامپیوتری-مهدی طالبي

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -گرایش امنیت اطلاعات-فائزه نصرآبادي

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دومین دوره مسابقات ملی داده کاوی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات