اطلاعيه ها

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش مهندسي نرم افزار-داریوش سالمی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش تجارت الکترونیک

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد-گرايش هوش مصنوعي و رباتيك-الناز سليماني

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد- گرایش هوش مصنوعی-رامین فتوره چی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش امنیت اطلاعات-امیراحمد چپ‌نویس

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات