اطلاعيه ها

جلسه دفاع رساله دکتری گرایش هوش مصنوعی -آرش عبدی هجراندوست

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان‌نامه‌ کارشناسي ارشد -گرايش تجارت الکترونیک-سعید طوسی سعیدی

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رایانش امن-مژده همتی بروجنی

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -مهندسی نرم افزار-جواد فروق

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از رساله دکتری-جلسه دفاع از رساله دکتری-زهرا ایمانی مهر

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات