جستجو
از
تا
 

 

 

مجموعه سخنرانی‌های حوزه هوش مصنوعی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش تجارت الکترونیک-علیرضا پاک نیت جهرمی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه ارشد گرایش هوش مصنوعي-ساناز حسن زاده فرد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-سروش ضیایي نژاد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات