جستجو
از
تا
 

 

 

کنفرانس تهران هوشمند

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

مجموعه سخنرانی‌های حوزه هوش مصنوعی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش تجارت الکترونیک-علیرضا پاک نیت جهرمی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات