جستجو
از
تا
 

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش نرم افزار-روناک بکري

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد گرایش نرم افزار-معصومه چالش چالشتری

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

زمانبندی سری دوم مصاحبه داوطلبان دکترای ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جزئیات زمانبندی مصاحبه دکترای ۹۶ دانشکده مهندسی کامپیوتر-بدون آزمون

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جزئیات زمانبندی مصاحبه دکترای ۹۶ دانشکده مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات