جستجو
از
تا
 

 

 

دومین همایش مه داده ها(کلان داده ها)

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

چهارمین ارائه از سری ارائه های فارغ التحصیلان دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

انتخاب دکتر میبدی به عنوان استاد برجسته مهندسی(عرض تبریک)

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسي ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری-علاء كاظم

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند:

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات