جستجو
از
تا
 

 

 

جلسه‌ دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری-ایمان درخشانی

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -شبکه های کامپیوتری-مریم رئیسی

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-شبکه های کامپیوتری-پریسا بختو

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-نگین قاسمي طاهری

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع رساله دکتری گرایش هوش مصنوعی -آرش عبدی هجراندوست

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات