جستجو
از
تا
 

 

 

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

اطلاعیه مراجعه دانشجویان کارشناسی به اساتید مشاور -اردیبهشت ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

اولین ارائه از سری ارائه های اینترنت اشیا دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

برنامه امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶-۹۵ آموزش الکترونیکی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات