جستجو
از
تا
 

 

 

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد- گرایش هوش مصنوعی-سمیه عطائی کچوئی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری-هانیه قاسمی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع رساله دکتري گرایش هوش مصنوعی-گسترش روش یادگیري عمیق براي شناسایی فعالیت در ویدیو-مهشید مجد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

اطلاعیه پیش ثبت نام نیمسال اول ۹۹-۹۸ ( مقطع کارشناسی)

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد -گرایش مهندسی نرم‌افزار-مژگان نمیرانیان

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات