جستجو
از
تا
 

 

 

جدول مصاحبه آزمون دکتری ۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد-گرایش نرم افزار-سهیل محرم خانی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر- شبكه هاي كامپيوتري - فرشيد صانعي

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد- گرایش هوش مصنوعی-سمیه عطائی کچوئی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری-هانیه قاسمی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات