جستجو
از
تا
 

 

 

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

موفقیت مجددخانم نسترن مرادزاده در المپیاد دانشجویی مهندسی کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

نخستین دوره مسابقات ملی داده کاوی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

زمانبندی ثبت نام دانشجویان کارشناسی -نیمسال اول ۹۷-۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

پایان نامه دکتری- واژگان شناختی پویا با رویکرد روشگان تکاملی- علي رهنما

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات