جستجو
از
تا
 

 

 

جلسه دفاع رساله دکتری مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک-مرتضی سرگلزایی جوان

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی -علی اصغر تقی زاده

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-مرضیه جلالی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-لیلا آزادخواه

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات