جستجو
از
تا
 

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان‌نامه کارشناسي‌ارشد -گرایش تجارت الکترونیک-ناصر شاطری

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

پایان نامه کارشناسي ارشد -شبکه های کامپیوتری-فاطمه یعقوب پور

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات