جستجو
از
تا
 

 

 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-ایمان خانی جزنی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

موفقیت مجددخانم نسترن مرادزاده در المپیاد دانشجویی مهندسی کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات