جستجو
از
تا
 

 

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر -زهرا جوادی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار-نیلوفر آرازخانی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي و رباتیک-محمد سهرابي نصرآبادی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه ي دفاع از پایان نامه ي کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز-علی اتقائی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جدول مصاحبه آزمون دکتری ۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات