جستجو
از
تا
 

 

 

جلسه‌ دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری-رامین نوروززاده

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری سال ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -گرایش تجارت الکترونیک-روشنک آقاباقری

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات