جستجو
از
تا
 

 

 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد-گرایش نرم افزار-سید محمد مهدوی حسین پور

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر-مسابقه بازشناسی پلاک مخدوش

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر-چالش پیش بینی بازار سهام

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ کنفرانس تهران هوشمند برگزار می شود

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات