جستجو
از
تا
 

 

 

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -مهندسی نرم افزار-جواد فروق

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از رساله دکتری-جلسه دفاع از رساله دکتری-زهرا ایمانی مهر

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد-گرایش نرم افزار-سید محمد مهدوی حسین پور

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر-مسابقه بازشناسی پلاک مخدوش

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات