جستجو
از
تا
 

 

 

دفاع دکتری -تضمین صحت سرویس در محاسبات جمع سپاری شده - علیرضا طرقی حقیقت

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش تجارت الکترونیک -محمدسالار اربابی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد - امنیت اطلاعات-محمد علي شفیعي

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع دکتری -دسته بندی نیمه نظارتي در فضای لایه ای - زهره کریمي

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع دکتری-استخراج عبارت های موازی از دادگان نظیر مبتنی بر گراف تطابق متنی-سمیه بخشایی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات