جستجو
از
تا
 

 

 

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش هوش مصنوعی-نفیسه ایزد یار

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش مهندسي نرم افزار-داریوش سالمی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش تجارت الکترونیک

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پروژه کارشناسي ارشد گرایش- شبکه های کامپیوتری-زهرا علي محمدزاده

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد -گرایش شبکه های کامپیوتری-رامین حسیبی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات