جستجو
از
تا
 

 

 

دفاع پایان‌نامه کارشناسي‌ارشد -گرایش تجارت الکترونیک-ناصر شاطری

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

پایان نامه کارشناسي ارشد -شبکه های کامپیوتری-فاطمه یعقوب پور

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -گرایش نرم‌افزار-ساسان سالاری

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش نرم افزار-عباس حیدرنسب فرکوش

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات