جستجو
از
تا
 

 

 

دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-نگین قاسمي طاهری

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع رساله دکتری گرایش هوش مصنوعی -آرش عبدی هجراندوست

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان‌نامه‌ کارشناسي ارشد -گرايش تجارت الکترونیک-سعید طوسی سعیدی

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش رایانش امن-مژده همتی بروجنی

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسة دفاع از رسالة دکتر ی -محمدمهـدی امیریان

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات