تبریک آغاز سال تحصیلی جدید

بهار علم و دانش و آغاز سال تحصیلی جدید (سال تحصیلی 91-90)  مبارک

اساتید و کارکنان دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹