کسب رتبه های دوم و سوم مسابقات کشوری طراحی مدارات دیجیتال

کسب مقامهای دوم و سوم مسابقات کشوری طراحی مدارات دیجیتالی سال 1395، دانشگاه شهید بهشتی، توسط تیم دانشکده را به دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشکده تبریک و تهنیت عرض می­نماییم.

این مقامها به ترتیب در بخش های مسابقه طراحی VLSI و مسابقه هم­طراحی سخت­افزار/نرم­افزار بدست آمده است.

اعضای تیم عبارتند از:

-         مهدی امینی

-         علی معصومی

-         سید پرهام الوانیارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱